Naše mise

Asociace zdravotnických škol ČR již od svého založení v roce 1992 v Olomouci usiluje o udržení systémového a kvalitního vzdělávání nelékařských profesí na úrovni středních a vyšších odborných škol zdravotnických. Její poslání a hlavní strategie spočívá v prosazování a udržitelnosti společných zájmů v oblasti výchovy a kvalitního teoreticko-praktického vzdělávání zdravotníků ve více než 70 zdravotnických školách České republiky.

Členská základna velmi úzce a dlouhodobě spolupracuje s ministerstvy školství a zdravotnictví, Asociací VOŠ, pedagogickou sekcí ČAS, Unií školských asociací CZESHA, UZS a slovenskou asociací SZŠ. Asociace se prostřednictvím svých škol aktivně účastní mezinárodních projektů v rámci spolupráce s členskými státy EU (Erasmus+) a také projektů mimo EU.