Poslední zprávy

Zprávy z krajů

19. února 2017

Již podruhé se škola zapojila do charitativního projektu Sněhuláci pro Afriku, který byl letos zaměřen na finanční pomoc při transportu jízdních kol do Gambie, která zde měla udělat radost tamním dětem. I přes nepříznivé lednové počasí se nakonec podařilo sněhuláky postavit a následně během února vybrat i finanční částku určenou pro pomoc. Sněhuláci vypadaly hodně netradičně, jako knoflíky byly použity vršky z PET lahví, tradiční hrnec nahradil klobouček na hlavu a žabky na nohy byly již skoro připomínkou léta a plážové pohody, ovšem jak uvedla koordinátorka humanitárních akcí na škole Martina Papšová i k vážným věcem je potřeba přistupovat s kapkou humoru.

K tradičním akcím patří přednášky o první pomoci a jedna z nich se uskutečnila i v Dětském domově na Plumlově, kde měla nejen zpestřit nelehký život tamním klientům, ale přinést jim i poznatky a novinky v oblasti záchrany lidského života. Dle slov jedné z přednášejících Anežky Vítkové, je třeba hlavně mezi mládeží šířit osvětu a poznání, že záchrana lidského života a úcta k životu je jedním z pilířů kvalitně fungující společnosti.

Zcela netradičním pak bylo zapojení školy do projektu Polévka lidem bez domova, kterou v Prostějově pravidelně v zimních měsících pořádá jedna z prostějovských zastupitelek. Cílem projektu je alespoň na chvíli ulehčit život těm sociálně vyloučeným občanům, se kterými se život zrovna nemazlí a dodejme ještě, že jsou mezi nimi třeba i vysokoškolsky vzdělaní lidé, se kterými si osud krutě zahrál. Školu v projektu zastupoval zástupce ředitelky školy Martin Mokroš, který jídelníček lidí bez domova zpestřil mandarinkami, banány, ale i třeba bonbony. Dle jeho slov bylo totiž evidentní, že tito lidé kromě horké dobré polévky také potřebují vitamíny na posílení imunity, ale i sladkosti na dodání energie a tak trochu i pro radost. Bonbony uvítali především matky s dětmi, které jsou klientkami azylového centra, kam směřuje také část zásob z tohoto projektu.

Post Title
4. ledna 2017
V Královéhradeckém kraji se v listopadu 2016 již podruhé udělovalo společné ocenění Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory KHK středním školám a firmám, které nejlépe propojují výuku s praxí. Tentokrát byla mezi oceněnými pěti školami také Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola v Hradci Králové. Podívejte se na reportáž.
30. ledna 2016

"Děti v Africe si sněhuláka nikdy nepostaví, mnozí z nich se ale nedostanou ani do školy. Na první informaci nic nezměníme s tou druhou je v našich silách něco udělat." S tímhle mottem se do další humanitární aktivity pustila společnost Kola pro Afrika o.p.s. Cílem akce bylo během minulého týdne postavit, vyfotit a poslat na příslušný email fotografii postavených sněhuláků a k tomu přidat dobrovolný finanční příspěvek v minimální hodnotě 50 Kč.

V Prostějově se k této akci připojila i Střední zdravotnická škola a to i v době, kdy ve městě hrozila námraza, déšť a jiné podivné povětrnostní vlivy. Jak uvedla organizátorka celé akce, jinak vyučující odborných předmětů na škole Šárka Pavlovská, nás v našem regionu čeká slota a nepohoda občas, kdežto děti v Africe bojují o život takřka každodenně a tak to, že postavíme v nečasu sněhuláka a pošleme nějaké peníze, je alespoň malou kapkou pomoci pro těžce zkoušené na dalekém černém kontinentě. Všichni zúčastnění z prostějovské zdravky věří, že pomoc dorazí na správné místo. Bližší informace o akci a příslušné organizaci lze nalézt na www.snehulaciproafriku.cz.

21. prosince 2015

V pondělí 21. prosince 2015 uspořádala Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace pro žáky 1. – 4. ročníků střední školy Den zdraví v rámci projektu Zdravá škola. Žáci během dne vystřídali několik stanovišť s připravenými aktivitami. Část těchto aktivit směřovala k rozvoji a podpoře fyzické a psychické stránky žáků, část byla s ohledem na předvánoční termín konání akce zaměřena na blížící se vánoční svátky.

Ve velké tělocvičně školy proběhl florbalový turnaj, jehož vítězi se stali žáci 2. ročníku oboru nutriční asistent. V malé tělocvičně se pak mohli žáci přiučit pod vedením vyučující psychologie umění relaxovat. Psychický odpočinek přineslo žákům i zdobení připravených perníčků v nově rekonstruované cvičné kuchyni, jehož výsledkem byly mnohdy velmi zdařilé produkty, nebo kreslení zubů do sítě dle vzoru s vyučujícími oboru asistent zubního technika. Využity byly i prostory určené oboru masér sportovní a rekondiční, kde si žáci ostatních oborů osvojili jednoduché masážní techniky, jež si zároveň na sobě vzájemně vyzkoušeli.

Do akce se zapojily i vyučující oboru zubní instrumentářka a diplomovaná dentální hygienistka, které připravily pro žáky praktickou přednášku věnovanou péči o ústní dutinu, a vyučující oboru oční optik, pod jejichž vedením si mohli žáci prakticky vyzkoušet zajímavé pokusy z fyziky a optiky. Součástí dopoledne bylo i stanoviště, na němž se žáci mohli seznámit s novým projektem školy – Mezinárodní cenou vévody z Edinburghu.

Opomenuty nezůstaly ani blížící se Vánoce. Přednáškou „Zdravě o Vánocích“ si žáci připomenuli, jak je důležité věnovat pozornost výběru potravin a jejich množství během vánočních svátků, naučili se také vybírat vhodné alternativy pokrmů pro vánoční hodování. Do akce se aktivně zapojili i sami žáci jednotlivých tříd. Z každé třídy si jeden až dva žáci připravili pro své spolužáky i vyučující zajímavé povídání o Vánocích. Především na úrazy či jiné nástrahy vánočních svátků pak zaměřily svoji pozornost vyučující odborných zdravotnických předmětů ve své prezentaci první pomoci o Vánocích.

Den zdraví proběhl v poklidné atmosféře, podpořené i poslechem koled ze školního rozhlasu. V průběhu předvánočního dopoledne si žáci vyzkoušeli aktivity, se kterými se jinak běžně nesetkávají, poznali prostředí ostatních oborů vzdělání a jistě si kromě nazdobených perníčků odnesli i nějaké nové poznatky a zkušenosti.

21. září 2015

Střední zdravotnická škola Prostějov slavnostně zahájila 21. září 2015 již desátý jubilejní běh kurzu pro seniory, který má název Odpovědným přístupem ke stáří, zdravý životní styl a ochrana člověka za mimořádných událostí. Je pořádán díky finanční podpoře magistrátu statutárního města Prostějova.

Kurz je určen všem seniorům, kteří nechtějí jen sedět doma, ale chtějí se něco dozvědět například o těchto tématech: Mimořádné události – poskytování první pomoci, předcházení onemocněním, Relaxační a výtvarné techniky, Očista organismu, Asertivita, Biologické potřeby a jejich saturace atd. Veškerou problematiku přednášejí zkušené lektorky, kterými jsou odborné vyučující na škole.

Kurz probíhá v rozsahu třiceti hodin, vždy v odpoledních hodinách. Předchozích devět běhů této akce se setkalo s mimořádným ohlasem a jak uvedli sami účastníci byla pro ně podnětem k většímu zájmu o sebe sama. Účastníci na závěr obdrží i certifikát o absolvování.

18. června 2015

Témata:

  • MUDr. Miroslava Navrátilová, PhD. - Poruchy příjmu potravy a metabolické komplikace
  • Doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc. - Cesta ke kvalitnímu životu
  • Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D. - Healing jóga pro zdraví
  • Doc. MUDr. Dobroslava Jandová - Využití přírodních zdrojů pro kvalitu života

K dispozici je kompletní program ke stažení.