Projekty

Service Name

EuroCure

Evropa bude v následujících letech stát před výzvou poradit si s následky, které s sebou přináší stárnoucí obyvatelstvo. Všechny vědecké výzkumy ukazují, že počet obyvatel v Evropě jako na jediném kontinentě bude do roku 2050 klesat, že ale tito obyvatelé zároveň budou v průměru podstatně starší než dnes (viz. Studie „Departments of Economic and Social Affairs“ z USA).

Kromě této všeobecné ekonomické výzvy se bude Evropa muset v budoucnu zabývat také problémem přibývajícího počtu lidí, kteří potřebují zdravotnickou péči. Oproti stoupajícímu počtu straších lidí a lidí potřebných zdravotnické péče klesá na druhé straně počet lidí, kteří se v Evropě rozhodují pro vzdělání v oblasti zdravotnické péče a péče o nemocné.

Fotogalerie a prezentace z projektového setkání v Budapešti:

Service Name

Inovace vzdělávacích programů VOŠ

V oborech diplomovaný zdravotnický záchranář, diplomovaný nutriční terapeut, diplomovaný farmaceutický asistent, diplomovaný zdravotnický laborant, diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka.

Zahájení projektu: 02.07.2012
Ukončení projektu: 31.12.2013
Rozpočet projektu celkem: 7 089 470,76 Kč

Cílem projektu je podpořit aktivity zkvalitňující proces a výsledky dosahované na VOŠ při přípravě profesí DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH a zlepšit prostupnost studia v těchto oborech mezi VOŠ a VŠ.

Cíle na úrovni výstupů projektu

  1. inovovat vzdělávací programy VOŠ v profesích DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH z hlediska potřebnosti praxe,
  2. identifikovat překážky pro uznatelnost současného předmětového a kreditového nastavení vzdělávacích programů VOŠ,
  3. navrhnout inovovaný systém předmětů a kreditů pro profese DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH a navrhnout další opatření k zajištění prostupnosti mezi studiem na VOŠ a VŠ
  4. zpracovat 44 žádostí o akreditaci inovovaných vzdělávacích programů pro AK VOV

Cíle na úrovni výsledků a dopadů projektu:

  1. zkvalitnit přípravu DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH z hlediska jejich uplatnění v praxi
  2. umožnit lepší prostupnost mezi studiem na VOŠ a VŠ
  3. identifikovat a iniciovat opatření, vč. legislativních změn, pro zlepšení prostupnosti studia mezi VOŠ a VŠ
  4. vyvolat zájem VŠ o podporu prostupnosti studia DZZ, DNT, DFA, DZL, DZT a DDH mezi VOŠ a VŠ

Publicita projektu za 1. monitorovací období